Auktionsområder - indvindingstilladelser

Der har siden 2010 som udgangspunkt været afholdt auktioner 2 gange årligt. Tilladelser til råstofindvinding efter auktion giver eneret til indvinding i det pågældende område. Nedenfor kan ses indvindingstilladelser i auktionsområder:

Auktion - november 2013

580-BA Tornby Nord og 580-BB Tornby Syd - Tornby Mørtelværk

Auktion - november 2012

524-JA Røde Klit Sand - Rohde Nielsen A/S

562-JD Jyske Rev G er ikke længere udlagt som auktionsområde

562-LD Jyske Rev H - Thyborøn Nordsø Ral A/S Ændring af vilkår 31. juli 2018: 562-LD Jyske Rev H - ændring af vilkår

562-LE Jyske Rev I er ikke længere udlagt som auktionsområde

562-JC Jyske Rev F - NCC Roads A/S

Auktion - november 2011

520-GA Fakse Bugt er ikke længere udlagt som auktionsområde

Auktion - april 2011

574-EA Sanden er ikke længere udlagt som auktionsområde 

574-FA Øst for Læsø er ikke længere udlagt som auktionsområde

566-CA og 566-DA Nord for Vejsnæs FLak er ikke længere udlagt som auktionsområde

Auktion - november 2010

506-TA Nord for Tvillingerne er ikke længere udlagt som auktionsområde 

520-EC Gyldenløves Flak er ikke længere udlagt som auktionsområde 

550-HA mellem Fyn og Samsø er ikke længere udlagt som auktionsområde

Auktion - april 2010

560-CA Gedser Rev er ikke længere udlagt som auktionsområde