Tidligere auktioner

Ingen auktion over råstofområder på havet i april 2018

Resultat af auktion 4. oktober 2017

Styrelsen annoncerede i sommeren 2017 efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet til råstofindvinding med frist den 16. august 2017. Styrelsen modtog anmodning om afholdelse af auktion i ét område beliggende i Nordsøen. Der blev afholdt auktion den 4. oktober 2017. Resultatet af auktionen fremgår af nedenstående oversigt. 

Område    Vinder

Budt

produktionsvederlag

per m3                     

Budt mængde
 A-2017 Jyske Rev   NCC Industry A/S    5,11 DKK 5.000.000 m3    

Ingen auktion over råstofområder på havet i april 2017

Styrelsen annoncerede den 11. januar 2017 efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding med frist til den 8. februar 2017. Der kom ingen anmodninger, hvorfor der ikke blev afholdt auktion i april 2017.

Auktion den 24. november 2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) annoncerede den 25. august 2016 efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet til råstofindvinding og med frist den 22. september 2016. SVANA modtog anmodninger om afholdelse af auktion i to områder. Begge områder er beliggende i Nordsøen. Der blev afholdt auktion den 24. november 2016. Resultatet af auktionen fremgår af nedenstående oversigt

Område Vinder            

Budt

produktionsvederlag

pr. m 3

Budt

mængde

A-2016

Jyske Rev

NCC Industry A/S

 

4,10 DKK

6.000.000

m 3

B-2016

Jyske Rev 

NCC

Industry

A/S 

    4,75 DKK     

3.000.000

m 3

 

Ingen auktion over råstofområder på havet i april 2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen) annoncerede den 29. januar 2016 med frist til den 29. februar 2016 efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet til råstofindvinding. Der kom ingen anmodninger, hvorfor der ikke blev afholdt auktion i april 2016.

Auktioner i perioden 2010-2015

I perioden 2010 - 2015 blev der som udgangspunkt gennemført auktioner to gange årligt og efter daværende regler i råstofloven. Auktionen blev vundet af den, der bød den højeste mængde og den højeste pris per m 3 . Eventuelle yderligere oplysninger om afholdte auktioner kan fås ved henvendelse til .