Tidligere auktioner

Resultat af auktion i november 2019

Styrelsen annoncerede i august 2019 efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding. Miljøstyrelsen modtog anmodning om afholdelse af auktion i ét område beliggende ved Tornby Strand. Der blev afholdt auktion den 27. november 2019. Resultatet af auktionen fremgår af nedenstående oversigt.  

Område  Vinder     Budt produktionsvederlag per m3     Budt mængde    
Tornby Strand     Tornby Mørtelværk ApS   4,00 kr.  9.000 m3 per år

Ingen auktion over råstofområder på havet i april 2019

Miljøstyrelsen annoncerede i januar 2019 efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding. Miljøstyrelsen modtog ingen anmodninger om auktion. Der afholdes derfor ikke auktion i april 2019. 

Ingen auktion over råstofområder på havet i april eller november 2018

Miljøstyrelsen annoncerede i hhv. januar 2018 og august 2018 efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding. Miljøstyrelsen modtog ingen anmodninger om auktion. Der blev derfor ikke afholdt auktion i hverken april eller november 2018. 

Resultat af auktion i oktober 2017

Styrelsen annoncerede i sommeren 2017 efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet til råstofindvinding med frist den 16. august 2017. Styrelsen modtog anmodning om afholdelse af auktion i ét område beliggende i Nordsøen. Der blev afholdt auktion den 4. oktober 2017. Resultatet af auktionen fremgår af nedenstående oversigt. 

Område    Vinder

Budt

produktionsvederlag

per m3                     

Budt mængde
 A-2017 Jyske Rev   NCC Industry A/S    5,11 DKK 5.000.000 m3    

Ingen auktion over råstofområder på havet i april 2017

Styrelsen annoncerede den 11. januar 2017 efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding med frist til den 8. februar 2017. Der kom ingen anmodninger, hvorfor der ikke blev afholdt auktion i april 2017.

Auktion den 24. november 2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) annoncerede den 25. august 2016 efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet til råstofindvinding og med frist den 22. september 2016. SVANA modtog anmodninger om afholdelse af auktion i to områder. Begge områder er beliggende i Nordsøen. Der blev afholdt auktion den 24. november 2016. Resultatet af auktionen fremgår af nedenstående oversigt

Område  Vinder            

Budt 

produktionsvederlag 

pr. m3

Budt mængde

A-2016

Jyske Rev

NCC

Industry A/S

4,10 DKK

6.000.000 m 3

B-2016

Jyske Rev 

NCC 

Industry A/S 

    4,75 DKK     

3.000.000 m 3

Ingen auktion over råstofområder på havet i april 2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen) annoncerede den 29. januar 2016 med frist til den 29. februar 2016 efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder på havet til råstofindvinding. Der kom ingen anmodninger, hvorfor der ikke blev afholdt auktion i april 2016.

Auktioner i perioden 2010-2015

I perioden 2010 - 2015 blev der som udgangspunkt gennemført auktioner to gange årligt og efter daværende regler i råstofloven. Auktionen blev vundet af den, der bød den højeste mængde og den højeste pris per m3.

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.