Auktioner over råstofområder på havet

Alle, som ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Miljøstyrelsen annoncerer to gange om året efter anmodninger om afholdelse af auktion. Reglerne om auktion står i kapitel 5 i råstofbekendtgørelsen.

Ingen ny auktion over råstofområder på havet i april 2022

Miljøstyrelsen annoncerede i januar 2022 efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område til råstofindvinding i april 2022. Miljøstyrelsen modtog ingen anmodninger, hvorfor der ikke afholdes auktion i april 2022. Næste anmodning om afholdelse af auktion forventes at blive annonceret i august 2022.

Oplysning om områder på havet

GEUS har for Miljøstyrelsen udviklet en marin råstofdatabase, som indtil videre indeholder følgende oplysninger: Kortlagte råstofressourcer, rapporter fra råstofefterforskninger, resultater fra bundprøver, beliggenheden af: indvindingsområder, efterforskningsområder, reservationsområder, Natura 2000-områder, klappladser og registrerede fortidsminder.

Råstofdatabasen indeholder et værktøj til indtegning og udskrivning af områder.

Gå til råstofdatabasen

 

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Har du spørgsmål til råstofindvinding på havet, så kontakt Miljøstyrelsens råstofteam på Obfuscated Email.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.