Auktioner over råstofområder på havet

Alle, som ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Miljøstyrelsen annoncerer to gange om året efter anmodninger om afholdelse af auktion. Reglerne om auktion står i kapitel 5 i råstofbekendtgørelsen.

Ingen ny auktion over råstofområder på havet i juni 2021

Miljøstyrelsen annoncerede i maj 2021 efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding. Miljøstyrelsen modtog ingen anmodninger om auktion. Der afholdes derfor ikke auktion i juni 2021. 

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.