Auktioner over råstofområder på havet

Alle, som ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Reglerne om auktion står i kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 780 af 20. juni 2017 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen.

Ingen auktion over råstofområder på havet november 2018

Miljøstyrelsen annoncerede efter anmodninger om afholdelse af auktion over et område på havet til råstofindvinding og med frist til den 26. september 2018. Miljøstyrelsen modtig ingen anmodninger om auktion. Der afholdes derfor ikke auktion i november 2018. Miljøstyrelsen vil annoncere igen efter områder til auktion i starten af 2019. 

Oplysning om områder på havet:

GEUS har for Miljøstyrelsen udviklet en marin råstofdatabase, som indtil videre indeholder følgende oplysninger: Kortlagte råstofressourcer, rapporter fra råstofefterforskninger, resultater fra bundprøver, beliggenheden af: indvindingsområder, efterforskningsområder, reservationsområder, Natura 2000-områder, klappladser og registrerede fortidsminder.

Råstofdatabasen indeholder et værktøj til indtegning og udskrivning af områder.

Link til råstofdatabasen