Auktioner over råstofområder på havet

Alle, som ønsker at indvinde råstoffer på havet, kan indgive anmodning om afholdelse af auktion over et område. Miljøstyrelsen anmoder to gange om året efter anmodninger om afholdelse af auktion. Reglerne om auktion står i kapitel 5 i råstofbekendtgørelsen.

Auktion over råstofområder på havet den 24. april 2020

Miljøstyrelsen annoncerede den 22. januar 2020 med frist til den 19. februar 2020 efter anmodninger om afholdelse af auktion over områder til råstofindvinding på havet. Miljøstyrelsen modtog tre anmodninger om afholdelse af auktion. Alle tre områder er beliggende i Nordsøen. Auktionen blev afholdt den 24. april 2020. Resultatet af auktionen fremgår af nedenstående oversigt:

Område Vinder

Budt

produktionsvederlag

per m3

Budt mængde
A-2020 Jyske Rev Thyborøn NordsøRal A/S 9,00 kr.  5.000.000 m3
B-2020 Jyske Rev Thyborøn NordsøRal A/S 6,70 kr. 1.000.000 m3
C-2020 Jyske Rev            Thyborøn NordsøRal A/S          6,70 kr.     1.000.000 m3

 

Oplysning om områder på havet

GEUS har for Miljøstyrelsen udviklet en marin råstofdatabase, som indtil videre indeholder følgende oplysninger: Kortlagte råstofressourcer, rapporter fra råstofefterforskninger, resultater fra bundprøver, beliggenheden af: indvindingsområder, efterforskningsområder, reservationsområder, Natura 2000-områder, klappladser og registrerede fortidsminder.

Råstofdatabasen indeholder et værktøj til indtegning og udskrivning af områder.

Gå til råstofdatabasen

Havets råstoffer administreres af to styrelser

Lovgivning om råstofindvinding af sand, grus, sten, ler, kalk og tørv fremgår af Råstofloven. Loven bliver administreret af Miljøstyrelsen.

Lovgivning om råstofindvinding af oliesalt og naturgas fremgår af Undergrundsloven. Loven bliver administreret af Energistyrelsen.