Nyheder om råstoffer

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 3. kvartal 2017.