Vejledning om miljøgodkendelse på husdyrområdet

Miljøstyrelsen er ansvarlig for miljøregulering af husdyrproduktion samt vejledning i fortolkning af lovgivningen. Kommunerne er myndighed på tilladelse og godkendelse til etablering, ændring eller udvidelse af husdyrhold.

Godkendelse og tilladelse til husdyrhold

Den digitale Vejledning om miljøregulering af husdyrhold (gældende før 1. august 2017) er rettet mod såvel ansøger som sagsbehandler. Vejledningen opdateres oftest muligt på baggrund af lovændringer og Natur- og Miljøklagenævnets praksis.

Særligt om pelsdyrfarme

For husdyrbrug med produktion af kødædende pelsdyr gælder særlige regler. Her kræves der tilladelse efter §10, når der efter etablering, udvidelse eller ændring bliver mere end 3 DE og højst 25 DE.

Husdyrhelpdesken

Hvis du ikke kan finde svar på tolkningsmæssige spørgsmål til miljøreglerne på husdyrområdet i det eksisterende vejledningsmateriale kan du skrive til Husdyrhelpdesken . Under menupunktet kan du finde tidligere svar fra Miljøstyrelsen på husdyrområdet.

Servicemål for henvendelser

Her kan du finde Miljøstyrelsens servicemål for vejledning om miljøregulering af husdyrbrug.

Husdyrfonen

Telefonisk vejledning for kommunerne

Du kan ringe på  72 54 44 44  tirsdag og torsdag kl. 10-12.