Vilkårsbank

I sagsbehandlermodulet, som blev tilføjet på husdyrgodkendelse.dk i april 2011, er en af funktionerne en vilkårsbank. Når en godkendelse skrives i IT-systemet, har sagsbehandleren med vilkårsbanken adgang til en lang række standardtekster for vilkår, som kan tilføjes godkendelsen efter behov. Standardteksterne er ledsaget af hjælpetekster, som forklarer hvordan vilkårene bruges.

Vilkårsteksterne kan ses samlet i denne oversigt over vilkårsbank .

Vi vil gøre særligt opmærksom på standardteksterne til vilkår om nitrat-udvaskning, fordi der her er udarbejdet tekster til vilkår, der målretter beskyttelsen mod bestemte områder, også når der ikke bruges grundvandssædskifte. Tidligere har Miljøstyrelsen meldt ud, at vilkår kun burde fastsættes på bedriftsniveau af hensyn til tilsyn med vilkårene.