Send ikke afgørelser til Miljøstyrelsen

I nyhedsbrev nr. 19 bragte vi en meddelelse om, at afgørelser om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven samt afgørelser af anmeldesager skal sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse, . Miljøstyrelsen modtager dog stadig mange af disse afgørelser, hvilket måske blot skyldes at vores adresse stadig står på maillister i nogle kommuner.

Vi vil bede om, at afgørelserne kun sendes til Naturstyrelsen, så vi undgår at skulle håndtere modtagelse og journalisering af afgørelserne to steder i Miljøministeriet.