Regionale møder med kommuner og konsulenter

Miljøstyrelsen holdt den 27. og 28. oktober tre regionale møder med kommunerne. Den 31. oktober deltog styrelsen i et møde arrangeret af konsulentfirmaet Orbicon for konsulenter uden for Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR), og den 1. november deltog styrelsen i DLBR’s årlige kursus for miljøkonsulenter.

Møderne var velbesøgte med deltagelse fra i alt 57 kommuner. På Orbicons møde deltog der konsulenter fra 9 firmaer, og ca. 55 konsulenter fra forskellige landbrugscentre deltog i DLBR’s kursus.

Der er links til præsentationer fra møderne sidst i denne artikel. Indholdet af Miljøstyrelsens oplæg var så vidt muligt det samme på møderne med kommunerne og med konsulenterne. På møderne med kommunerne deltog også Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet var ikke med sammen med konsulenterne, men efter aftale med nævnet indgik præsentation af nævnets praksis i Miljøstyrelsens præsentation om aktuelle emner.

På møderne lovede vi at følge op på en række spørgsmål og ønsker. En del af opfølgningen sker ved udsendelsen af dette nyhedsbrev. Det meste af det lovede kommer imidlertid til at tage længere tid, men for overskuelighedens skyld er der her en liste over de kommende opfølgninger.

Kommende opfølgninger på møderne

Wiki-vejledning
Opdatering med vejledning om nye ammoniakregler snart.
Opdatering med mere udførlig vejledning om alternativ til brug af konsekvensområdet for lugt iht § 55, stk. 4.
Offentliggøre/linke til ny DMU-rapport, som ligger til grund for de nye depositionsberegninger i husdyrgodkendelse.dk.

Bemærkninger om NMKN-afgørelser
Komme med bemærkninger om kontinuitet, jf afgørelse fra NMKN, snart.
Komme med udmelding umiddelbart efter offentliggørelse af NMKN-afgørelse om vurdering af overfladevand, herunder muligheden for at skærpe i forhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 vs. at give afslag.
Svar på hvor en habitatvurdering skal fremgå, når der ikke kræves skulle § 16-godkendelse, jf. NMKN’s afgørelse om, at der altid skal foretages en habitatvurdering af aftalearealer.

Husdyrhelpdesken
Prioritere spørgsmål om gyllebarrierer højt.
Genoverveje vores svar på spørgsmål om ændring af vilkår i godkendelse som følge af anmeldelse.
Definere hvad der menes med "afvikling" i reglerne om gyllebarrierer mm.
Udmelding om hvordan/om det er muligt at beregne BAT-niveau i IT-ansøgningsskemaet.

Andet
En artikel fra Kammeradvokaten om EU-domstolen og den europæiske hamster til erstatning for det aflyste oplæg.
Kurser eller workshops i sagsbehandlermodulet, når IT- systemet på husdyrgodkendelse.dk er blevet stabilt.

Præsentationer

Aktuelt på husdyrområdet

Anmeldeordninger

NMKN-praksis og aktuelt på husdyrområdet