Forslag til ændring af husdyrgodkendelseslov

Den 7. december 2009 satte daværende miljøminister Troels Lund Poulsen et forslag til ændring af husdyrgodkendelsesloven i høring. Lovforslaget var hovedsageligt tænkt som en opfølgning på dele af Aftale om Grøn Vækst, herunder især det specifikke ammoniakkrav