Tilsyn med § 16-godkendelser

Miljøstyrelsen har modtaget et spørgsmål om, hvilke § 16-godkendelser, der skal føres tilsyn med i henhold til aftalen med KL om minimumsfrekvenser for tilsyn. Svaret er, at § 16-godkendelser skal medtages i opgørelsen af minimumsfrekvenser for tilsyn i det øjeblik, de tages i brug.
Der må dog gerne føres tilsyn med andre forhold såsom kemikalieopbevaring og lignende på bedrifter med en § 16-godkendelse, uanset om godkendelsen er taget i brug eller ej.