Nr. 9 - 6. maj 2010

Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse informerer kommunerne om seneste nyt vedrørende miljøgodkendelser af husdyrbrug. Find bl.a. seneste kommuneoversigt.

Læs hele Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse i pdf
Offentliggørelse af mere end 500 svar fra Husdyr-helpdesken
Fortsat stagnering i antallet af afgørelser
Forslag til ændring af husdyrgodkendelseslov
Hvornår skal der føres tilsyn med § 16-godkendelser?
Indberet gylleuheld på mst.dk
Bilag til nyhedsbrev: Kommuneoversigt opgjort 3. maj 2010 (pdf)