Afgørelser i 2010

Udtræk fra UVISA-systemet pr. 8. marts 2010 viser, at den positive udvikling i antallet af afsluttede sager fra december 2009 indtil videre ikke er fortsat ind i 2010.
Således er antallet af afsluttede sager i årets to første måneder faldet til lige over 100 sager om måneden.
Det betyder, at nedbringelsen af sagspuklen er stagneret, og at kommunerne er langt fra de 250-300 afsluttede sager om måneden i 2010, der skulle sikre en afvikling af puklen pr. 1. oktober 2010.

Du finder den seneste oversigt over antal afgørelser som bilag til dette nyhedsbrev, ligesom tallene fremover vil blive offentliggjort hver anden måned her i nyhedsbrevet.
Kommuneoversigten indeholder to nye parametre, der angiver de kommende mål for afgørelsestiderne. Det drejer sig om henholdsvis 9-måneders målet, der gælder fra 1. april 2010, og 6-måneders målet for § 11 of § 16 sager, der gælder fra 1. oktober 2010.