Manglende IPPC-godkendelser og revurderinger

EU Kommissionen traf d. 29. oktober 2009 beslutning om at udtage stævning mod Danmark for manglende gennemførelse i praksis af IPPC-direktivet.
Stævningen fra Domstolen er nu modtaget, og Danmarks svarskrift vil blive afleveret inden påske.
Den manglende gennemførelse består i, at kommuner og miljøcentre manglede at revurdere miljøgodkendelserne for et antal IPPC-virksomheder, der var i drift, da direktivet blev vedtaget. En opgave som skulle have været afsluttet i oktober 2007. Og det gælder både husdyrbrug og andre virksomheder.
Desværre opdagedes det for et år siden, at der endda var 29 IPPC-virksomheder, der var i drift nu og havde været det siden 1999, og som end ikke havde en godkendelse.
Der har i 2009 været stor travlhed i kommuner og miljøcentre med at få løst denne opgave. Desværre lykkedes det ikke for alle at blive færdige.
De 3 miljøcentre færdigbehandlede alle deres sager. Og det er lykkedes at få færdigbehandlet alle godkendelsessager, således at vi nu kan sige, at alle IPPC-virksomheder i Danmark har en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven eller efter husdyrbrugsloven.
Status pr. 2. marts 2010 er, at 6 kommuner (Favrskov, Haderslev, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Vejen) mangler at færdigbehandle tilsammen 17 revurderingssager. Alle sagerne vedrører husdyrbrug.
Det er meget vigtigt, at flest mulige af disse sager er færdigbehandlet i kommunerne, når Danmark skal afgive svarskrift til EU Domstolen.
Kommissionen har nemlig slået fast, at først når den sidste revurderingssag er afsluttet, frafalder de stævningen.