BAT-bladene skifter navn til Teknologi-blade

Miljøstyrelsen har besluttet, at Miljøstyrelsens BAT-blade fremover skal betegnes ”Teknologiblade”.
Betegnelsen ”Teknologiblade” er valgt, fordi betegnelsen ”BAT-blade” har kunnet give anledning til misforståelser. Man kunne fx foranlediges til at tro, at de teknologier, som er beskrevet i BAT-bladene også er vurderet til at være bedste tilgængelige teknik (BAT), og at der med udgivelsen af et BAT-blad er blevet foretaget en proportionalitetsvurdering. Dette er imidlertid ikke tilfældet.
”Teknologiblade” er således en mere dækkende betegnelse for dokumenternes indhold, som er:
Beskrivelser af teknologier – deres miljøeffekter samt tal for miljø- og driftsøkonomi – som kan indgå i kommunernes fastlæggelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug.
De BAT-blade, der i øjeblikket forefindes på Miljøstyrelsens hjemmeside, vil blive omdøbt ved førstgivne lejlighed.