Nr. 8 - 8. marts 2010

Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse informerer kommunerne om seneste nyt vedrørende miljøgodkendelser af husdyrbrug. Find bl.a. seneste kommuneoversigt.

Nyhedsbrev

Læs hele Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 8 (pdf)

Revideret praksisnotat om Miljøklagenævnets afgørelser

MPU har stillet en række spørgsmål til sammenhængen mellem Vand- og Natura 2000-planerne og husdyrgodkendelsesloven


Antal afgørelser i 2010
Danmark stævnes af EU grundet manglende IPPC-godkendelser og revurderinger


Må man lave en ”straks-kø” for husdyrgodkendelser?
Nyt fra IT-ansøgningssystemet


BAT-blade omdøbes til Teknologi-blade

Bilag til nyhedsbrev:
Praksisnotat 2. udgave (pdf)

Bilag 1 til praksisnotat (pdf)


Bilag 2 til praksisnotat (pdf)


DMU-appendiks (pdf)
Afgørelser i kommunerne pr. 8. marts 2010 (pdf)