Status på regnearket

Efter flere henvendelser fra kommunerne om den fremtidige nedlæggelse af regnearket, har Miljøstyrelsen besluttet at udskyde idriftsættelsen af de .NET-baserede beregninger i husdyrgodkendelse.dk, indtil den nye udgave af Husdyrgodkendelse.dk er klar. Derfor vil regnearket i løbet af februar 2010 blive opdateret en sidste gang med henblik på at indarbejde ammoniakdepositionsberegninger i afstanden 10-300 m fra punktkilden.

Når regnearket bliver i stand til at foretage beregninger under 300 meter fra et naturområde (bufferzone 1), vil det betyde, at de ansøgninger, der p.t. har anlæg beliggende i bufferzone 1, og hvor der er en meremission fra anlægget, i stedet for resultatet 0,00 vil have en beregnet værdi for højeste merdeposition i naturområdet. Ansøgninger der ligger længere væk end 300 meter vil ikke blive påvirket at de nye beregninger, ligesom der ikke beregnes en merdeposition for ansøgninger, hvor der ingen meremission er, selvom de måtte have anlæg i bufferzone 1.