Konsulenter kan ikke opkræve brugerbetaling

Spørgsmålet har været rejst om, hvorvidt konsulenter kan opkræve brugerbetaling direkte fra ansøgere i de tilfælde, hvor kommunen har hyret konsulentbistand til at behandle en godkendelsessag. Svaret er, at det kan konsulenten ikke.
I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsens § 3, er det kun kommunen, der kan opkræve brugerbetaling. Konsulentens honorar skal derfor betales af kommunen, hvorefter kommunen må opkræve brugerbetaling hos ansøger efter gældende takster i brugerbetalingsbekendtgørelsen.
Brugerbetalingsbekendtgørelsen kan læses her