Årslisten 2009

Udtræk fra UVISA-systemet pr. 11. januar 2010 viste, at kommunerne i 2009 afsluttede i alt 1880 sager. Dermed nåede kommunerne op på 80 % af de 2352 sager, som de havde forpligtet sig til i Husdyraftalen mellem KL og regeringen fra februar 2009. Det betyder også, at mere end halvdelen af de indsendte sager nu er afsluttede.

Ser man på sagsbehandlingstiden, er fristen på 12 måneder kun overskredet i 6,6 % af tilfældene (jf. kommuneoversigten).
Find kommuneoversigten som bilag til dette nyhedsbrev

Udviklingen i antallet af sager viser, at kurven er knækket i 2009, og at sagspuklen er nu på vej ned.
Samtidig har kommunerne afsluttet mere end halvdelen af det totale antal sager siden husdyrgodkendelseslovens start i 2007. Dette skyldes primært, at kommunerne har mere end fordoblet produktiviteten i 2. halvår af 2009. Kommunerne afgør nu mere end 600 sager i kvartalet, og i december måned slog kommunerne rekord med 468 afsluttede sager.