Udvalgte spørgsmål og svar

Betyder de nye vandplaner, at alle tilladelser og godkendelser skal revurderes?
Nej. De tilladelser og godkendelser, som landbruget og industrien har fået efter miljøbeskyttelsesloven skal ikke revurderes som følge af vandplanerne. Den retsbeskyttelse på 8-10 år, der typisk knytter sig til en miljøgodkendelse, vil forsat gælde.

Skal husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau ikke ændres?
Initiativerne i Grøn Vækst og den beskyttelse, der sker i medfør af husdyrgodkendelserne vil tilsammen give de nødvendige reduktioner for at realisere vand- og Natura 2000-planerne.