Sammenskrivning af husdyrlov

Den 24. december 2009 blev lovbekendtgørelse nr. 1486 af 04/12/2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug offentliggjort. Lovbekendtgørelsen sammenskriver den oprindelige husdyrgodkendelseslov og alle senere ændringer af loven til og med den 4. december 2009. Der er således ikke sket indholdsmæssige ændringer af loven. Det eneste nye er, at loven nu ligger i én samlet pakke.
Læs lovbekendtgørelsen på Retsinformation