Nyhedsbrev nr. 6 - 18/12/2009

Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse informerer kommunerne om seneste nyt vedrørende miljøgodkendelser af husdyrbrug. Find bl.a. seneste kommuneoversigt.

Nyhedsbrev

Læs hele Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 6 (pdf)

Opdateret praksisnotat om MKN-afgørelser.
Nyt it-afgørelsesmodul til husdyrgodkendelse.dk og ny web-vejledning til loven under udvikling.
Forslag til ændring af husdyrgodkendelseslov i høring.


Nye BAT-vilkår for mellemstore slagtesvinebrug omfattet af § 11.
Miljøstyrelsen holder lukket fra den 24. december til den 4. januar 2010. I den periode vil it-systemet blive overvåget, men det er ikke muligt at kontakte Miljøstyrelsen.
Miljøstyrelsen ønsker alle i kommunerne en rigtig glædelig jul og på gensyn til næste år, hvor vi bl.a. udkommer med et temanummer om de nye vand- og naturplaner i januar.

Bilag til artikel 1 om praksisnotat:


Bilag 1: Udkast til opdateret praksisnotat (pdf)


Bilag 2: Notat om beskyttelsesniveauer m.m. (pdf)


Bilag 3: Notat om påvirkning af Natura 2000-områder (pdf)


Bilag 4: DMU-appendiks om DMUs vurdering af usikkerhed ved tærskelværdier for ammoniakfølsom natur (pdf)