Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 5 - udsendt 8. september 2009

Nyhedsbrev

Sortering og visitation af ansøgninger i UVISA
Kommunerne har i maj, juni og juli været inde og visitere og registrere aktuel status for over 4.000 indsendte ansøgninger. Det var derfor kun 750 ansøgninger eller ca. 15 % af alle indsendte ansøgningerne, der blev ”de facto visiteret” den 1. august 2009 (jf. husdyraftalens punkt herom).
På trods af denne store indsats er der i mange kommuner en del ikke-aktuelle ansøgninger, der figurerer som ”ubehandlede”. Efter indførelsen af UVISA og herunder de nye sagsbehandlingsfrister er det vigtigt, at vi ved fælles hjælp hurtigt får ryddet op i denne kategori. For at skabe et præcist overblik over de forskellige typer af ansøgninger, der p.t. figurerer i it-ansøgningssystemet – reelle, ikke-reelle, fiktive osv. – kan kommunerne tage nedenstående midler i brug.
Ikke-reelle ansøgninger
Kommunen kan skrive til og få Miljøstyrelsen til at slette indsendelsesdatoen på ikke-reelle ansøgninger (fx test-ansøgninger eller ansøgninger fra før UVISA, der er bortfaldet efter anmodning fra ansøger). Det vil medføre, at sagerne slettes fra kommunens liste over ”Ubehandlede ansøgninger”.
Scenarie-beregninger og ansøgninger om § 10 tilladelser
Fiktive ansøgninger såsom scenarieberegninger og ansøgninger om §10 tilladelser skal sendes retur til ansøger, således at ansøger kan markere dem som fiktive. Mere konkret skal ansøger sætte et x ved ”Fiktiv” under ”Egenskaber” i ansøgningssystemet og sende ansøgningen tilbage til kommunen. Når ansøgningen atter figurerer på kommunens liste, vil den være markeret med et blåt F for ”fiktiv”.
Registrering af gamle ansøgninger (fra før UVISA)
De ansøgninger, der var returneret til ansøger før UVISA-systemet trådte i kraft, er låst for kommunen, og kommunen har derfor ingen tilgængelige handlingsknapper. For at kunne visitere disse ansøgninger skal kommunen bede ansøger om at returnere ansøgningen. Kommunen kan også aftale med ansøger, at ansøgningen stilles i bero. I så fald bør kommune og ansøger aftale en præcis dato for, hvornår ansøgningen atter skal aktiveres. Når ansøger sender skemaet tilbage til kommunen, vil visitationsknapperne komme frem. Læs nedenfor, hvordan kommunen kan visitere ansøgninger i UVISA med datoer, der ligger før dags dato.
Registrering af visitationsdatoer tidligere end dags dato
Siden 1. august 2009 har det kun været muligt at registrere ansøgninger som værende visiteret dags dato eller en senere dato. For de ansøgninger, som kommunen har visiteret men ikke har nået at registrere i UVISA inden 1. august 2009, er Miljøstyrelsen behjælpelig med at tilbagedatere visitationsdatoen. Kommunen kan sende en anmodning til (og c.c. til ansøger) med oplysninger om skemanummer XXXX og angivelse af den reelle visitationsdato.

Læs hele Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 5 (pdf)