Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 5 - udsendt 8. september 2009

Nyhedsbrev

Det er visitationsdatoen, der sætter uret i gang
Nogle kommuner har været tilbageholdende med at indtaste en dato for påbegyndt sagsbehandling i de sager, hvor skemaet er returneret til ansøger/konsulent. Men faktisk er det til kommunens fordel at indtaste en dato for ”I behandling”, fordi det giver kommunen mulighed for at bruge knappen ”Supplerende oplysninger” for så vidt angår de sager, der er returneret til ansøger. Ved tryk på denne knap, stopper uret for sagsbehandlingstid automatisk efter syv dage. I modsætning hertil fortsætter uret med at tælle sagsbehandlingsdage, hvis en sag er visiteret og sendt tilbage til ansøger uden, at dette er registreret ved hjælp af ”Supplerende oplysninger”-knappen. Det, der tæller ift. de nye sagsbehandlingsfrister er antallet af dage fra en sag er visiteret, til den er afgjort, og altså ikke tiden fra visitation til behandling påbegyndes.

Læs hele Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 5 (pdf)