Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 5 - udsendt 8. september 2009

Nyhedsbrev

Nye FAQ'er vedr. lov om husdyrgodkendelser
Som følge af den ændrede husdyrgødningsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009) har Miljøstyrelsen fået en række opklarende spørgsmål fra kommunerne. Spørgsmålene går især på, hvornår hhv. de ”nye” (jf. bkg. nr. 717/2009) og de ”gamle” (jf. bkg. nr. 1695/2006) dyreenhedsberegninger skal anvendes. Dette har resulteret i seks nye spørgsmål/svar i Miljøstyrelsens FAQ vedr. lov om husdyrgodkendelser. De nye FAQer skal supplere oplysningerne om bekendtgørelsesændringen i Nyhedsbrevet nr. 4 (udsendt den 13. juli 2009). Læs de seks nye FAQer på:

www.mst.dk/Landbrug/Husdyrgodkendelser/FAQ-husdyrlov.htm (linket er ikke længere aktivt)


Læs hele Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 5 (pdf)