Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 5 - udsendt 8. september 2009

Nyhedsbrev

Kun visitation ved hjælp af visitationsknapper
Siden den 13. juli 2009 har det ikke været muligt at visitere en ansøgning ved blot at indtaste en dato i visitationsfeltet og trykke på ’gem’. Det er nødvendigt at bruge én af visitationsknapperne.

Behandlingsdato kan senest være dags dato
Fremover kan behandlingsdatoen tidligst kan være samme dato som visitationsdatoen og senest dags dato. Det er altså ikke muligt at indtaste en dato for ”I behandling”, der ligger før visitationsdatoen eller efter dags dato. Ligeledes kan afgørelsesdatoen ikke være senere end dags dato eller tidligere end datoen for ”I behandling”.

Ny knap: ”Bortfaldet”
Ved afgørelse af sager er det foruden knapperne ”Godkendelse”, ”Ikke godkendelsespligtig” og ”Afslag” muligt at vælge knappen ”Bortfaldet” i tilfælde af, at ansøger frafalder sin ansøgning. Herved får sagen status som afgjort, og optællingen af sagsbehandlingsdage afsluttes. En afgjort ansøgning kan ses af både ansøger og kommune, men ingen af parterne kan redigere i ansøgningen, ligesom ansøgningen ikke kan genindsendes.

Læs hele Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 5 (pdf)