Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 5 - udsendt 8. september 2009

Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse informerer kommunerne om seneste nyt vedrørende miljøgodkendelser af husdyrbrug. Find bl.a. seneste kommuneoversigt.

Nyhedsbrev

Læs hele Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse nr. 5 (pdf)

Opdatering af normtal for gødningskvoten til 2009
Normtallet for gødningskvoten til afgrøderne i standardsædskifterne er opdateret fra 2007 til 2009-normer, hvilket påvirker udvaskningsberegningerne i husdyrgodkendelse.dk.
Nye FAQ’er vedr. lov om husdyrgodkendelser

Sortering og visitation af ansøgninger i UVISA

Ændringer ift. visitations- og behandlingsknapper
Det er visitationsdatoen, der sætter uret i gang

Vejledningsmateriale til "samlet anlæg" på mst.dk

Referater af 14-dages kredsmøder på mst.dk
Du kan læse referater af møderne mellem KL, Landbrug & Fødevarer og Miljøstyrelsen – de såkaldte 14. dages kredsmøder – afholdt i 2008 og 2009 på www.mst.dk/landbrug/husdyrgodkendelser/husdyraftale

Kurser på Ferskvandscentret