Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 4 udsendt 13. juli 2009

Nyhedsbrev

Workshops i Viborg og Odense
Den 16.-17. juni og den 29.-30. juni afholdt Miljøstyrelsen og KL workshops i hhv. Viborg og Odense. Workshopperne var især henvendt til nye sagsbehandlere i kommunerne, der arbejder med husdyrgodkendelser.
På workshoppens første dag gav Lene Andersen og Trine Fomsgaard fra rejseholdet en introduktion til husdyrloven og visitationsproceduren.
Se rejseholdets power-points her (pdf)
Deltagerne fik øvelser i bl.a. visitering, vurdering af lugt- og fosforbelastning og formulering af vilkår. Bagefter var der lejlighed til at diskutere svar på de forskellige opgaver – både med hinanden og med oplægsholderne.
Oplæg af biolog Freddy Fisker Sørensen
Senere på dagen var det Freddy Fisker Sørensen fra Randers kommunes miljø- og teknikenhed, der holdt oplæg om faldgruber i it-ansøgningssystemet.
Se Freddy Fisker Sørensens power points her
Introduktion til Excel-ark bag husdyrgodkendelse.dk
Klaus Schiøtt Kristensen fra Middelfart kommune kom på dag 2 for at give en introduktion til det Excel-ark, der foretager mange af de underliggende beregninger i husdyrgodkendelse.dk.
Se Klaus S. Kristensens power-points om miljøgodkendelser og vilkår (pdf)
Se Klaus S. Kristensens power-points om redskaber og vurdering (pdf)


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 4 (13/07/09)

Artikel 1 Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen
Artikel 2 Opdateringer af it-ansøgningssystemet + UVISA
Artikel 3 Opdatering af nitratklassekortværk
Artikel 4 Ny gødningsberegningsmodel i FarmN
Artikel 5 Visitation af gamle ansøgninger - hvad sker der 1. august 2009?
Artikel 6 Revidering af praksisnotat om MKN-afgørelser
Artikel 7 FAQ om fristforlængelse
Artikel 8 Revurderinger af IPPC-husdyrbrug
Artikel 9 Vilkårskatalog på kl.dk opdateret
Artikel 11 Rejseholdet har været i Vejen Kommune
Artikel 12 Nye kurser for sagsbehandlere til efteråret

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 (pdf)