Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 4 udsendt 13. juli 2009

Nyhedsbrev

Visitation - hvad sker der 1. august 2009?
Flere kommuner har spurgt til, hvordan de skal håndtere gamle ansøgninger i forhold til UVISA og tidsfristen 1. august 2009. Derfor tager vi de forskellige visitationsfrister op her.
Hvad sker der 10. juli og 1. august 2009?
Alle de sager, som kommunen modtager til og med den 10. juli 2009, bliver automatisk visiteret som ”fuldstændige” den 1. august 2009, med mindre kommunen selv har visiteret dem før 1. august 2009. Derfor er den 31. juli den sidste dag kommunerne kan visitere ansøgninger, der er kommet ind til og med den 10. juli.
De ansøgninger, som kommunen modtager efter den 10. juli 2009 bliver automatisk visiteret ”fuldstændige” efter 21 kalenderdage, såfremt kommunen ikke selv har visiteret dem på det tidspunkt.
Fx:
En sag kommer ind den 10. juli 2009. Såfremt kommunen ikke har visiteret den inden 1. august 2009 (senest den 31. juli 2009), visiteres den automatisk som ”fuldstændig” den 1. august 2009.
En sag kommer ind den 11. juli 2009. Såfremt kommunen ikke har visiteret den indenfor 21 kalenderdage (senest den 1. august), visiteres den automatisk ”fuldstændig” den 2. august 2009.
Registrering af gamle sager skal ske inden 1. august 2009
De sager som endnu ikke er blevet visiteret i UVISA, skal registreres med en visitationsdato senest den 31. juli 2009. Indtil 1. august 2009 kan ansøgninger registreres med visitationsdatoer før dags dato. Fra den 1. august 2009 er det imidlertid ikke længere muligt at indtaste datoer, der ligger før dags dato.
Det betyder:
At hvis kommunen har en ansøgning liggende, der blev visiteret den 1. maj 2009 men ikke er registreret i UVISA, skal den registreres inden 1. august 2009. Hvis kommunen først registrerer ansøgningen den 2. august 2009, er det ikke muligt at indtaste den faktiske visitationsdato. Ansøgningen kan tidligst registreres som visiteret dags dato – altså i dette tilfælde den 2. august 2009.

Hvordan håndterer vi afgjorte sager fra 2009?
Sager der er færdigbehandlede i 2009 skal afsluttes i UVISA, således at sagen er komplet med visitationsdato og datoer for "I behandling" og "Afsluttet". Det gælder også de sager, der er afsluttet, før UVISA-systemet gik i luften.
Hvis sagen er returneret til ansøger (eller konsulent), skal kommunen bede om at få sagen genindsendt for at kunne indtaste datoer for "Visitering", "I behandling" og "Afsluttet". Ellers er sagen låst i systemet. Når de fornødne datoer er indtastet, vil sagen figurere som "Afsluttet" på kommunens egen liste, ligesom den vil stå som "Afsluttet" hos ansøger.
Hvordan håndterer vi afgjorte sager fra før 1. januar 2009?
Sager der er afsluttet før 1. januar 2009, skal også så vidt muligt registreres i UVISA.  Her kan I evt. nøjes med at indsætte den faktiske afgørelsesdato og sætte visitationsdato og dato for "I behandling" lig med indsendelsesdatoen. Hvis sagen er returneret til konsulenten, forudsætter det, at kommunen beder om at få indsendt ansøgningen, så den kan registreres i UVISA. Alle sager der ikke registreres i UVISA forbliver som udgangspunkt på listen over "Ubehandlede sager".


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 4 (13/07/09)

Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

Opdateringer af it-ansøgningssystemet + UVISA

Opdatering af nitratklassekortværk

Ny gødningsberegningsmodel i FarmN

Revidering af praksisnotat om MKN-afgørelser

FAQ om fristforlængelse

Revurderinger af IPPC-husdyrbrug

Vilkårskatalog på kl.dk opdateret

Workshops gennemført i Viborg og Odense

Rejseholdet har været i Vejen Kommune

Nye kurser for sagsbehandlere til efteråret

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 (pdf)