Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 4 udsendt den 13. juli 2009

Nyhedsbrev

Vilkårskatalog på kl.dk opdateret
Det fælles vilkårskatalog, som KL står bag, er blevet opdateret. Flere kommuner har i årets løb foreslået forbedringer, som er blevet hørt i en kreds bestående af kommuner, Miljøstyrelsen, Dansk Landbrug, Dansk Landbrugsrådgivning og Danmarks Naturfredningsforening. Alt i alt har antallet af indkomne forslag dog været begrænset.
I den nye version af kataloget findes nye vilkårseksempler vedr. fodring af grise, gyllekøling, kemiske luftrensere og efterafgrøders placering i nitratfølsomme indvindingsområder. Derudover er der foretaget små justeringer og sproglige rettelser.
Det opdaterede vilkårskatalog samt en detaljeret liste over ændringerne findes på KL’s hjemmeside.
Har man forslag til ændringer i kataloget, kan de fortsat sendes til Knud Suhr, Hjørring Kommune på: .


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 4 (13/07/09)
Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

Opdateringer af it-ansøgningssystemet + UVISA

Opdatering af nitratklassekortværk

Ny gødningsberegningsmodel i FarmN

Visitation af gamle ansøgninger - hvad sker der 1. august 2009?

Revidering af praksisnotat om MKN-afgørelser

FAQ om fristforlængelse

Revurderinger af IPPC-husdyrbrug

Workshops gennemført i Viborg og Odense

Rejseholdet har været i Vejen Kommune

Nye kurser for sagsbehandlere til efteråret

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 (pdf)