Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 4 udsendt 13. juli 2009

Nyhedsbrev

Rejseholdet var i Vejen kommune
I juni måned aflagde rejseholdet besøg i Vejen Kommune. Rejseholdet var i Vejen for at drøfte faglige problemstillinger i relation til husdyrgodkendelser med kommunens medarbejdere.
Efterfølgende har rejseholdet fremlagt sin rapport for kommunens ledelse med konkrete anbefalinger til, hvordan Vejen kan optimere sine arbejdsgange for behandling af husdyrgodkendelser. I august måned vender rejseholdet tilbage til Vejen for at fremlægge sine observationer og anbefalinger for medarbejderne. Dernæst er det op til kommunen, hvorvidt og hvordan man vil anvende rejseholdets konklusioner.
Besøget i Vejen var rejseholdets første kommunebesøg, og der er flere aftaler i kalenderen efter sommerferien. Oprettelsen af rejseholdet er en del af ”husdyraftalen”, som regeringen og KL indgik i februar i år for at nedbringe sagsbehandlingstiden på husdyrgodkendelser.
Tilfredshed ovenpå første besøg – både i Århus og i Vejen
På rejseholdets kontor i Århus er man godt tilfredse med resultatet af besøget i Vejen. Ifølge Trine Fomsgaard, kandidat i landskabsforvaltning og et af rejseholdets seks medlemmer, tog medarbejderne i Vejen kommunes afdeling for Natur, Miljø og Byg godt imod rejseholdet: ”Medarbejderne var meget positive og interesserede i at gå i dialog med os og samarbejde om de faglige problemstillinger.” Ifølge kontorchef i Miljøstyrelsen Århus, Anette Marqvardsen, har man efterfølgende fået positive tilbagemeldinger fra Vejen kommune, der ser frem til at arbejde videre med projektet til august.
Besøget er nævnt i flere aviser – bl.a. i Jydske Vestkysten (16/06/09), Landbrugsavisen (15/06/09) og Effektivt Landbrug (13/06/09).


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 4 (13/07/09)

Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

Opdateringer af it-ansøgningssystemet + UVISA

Opdatering af nitratklassekortværk

Ny gødningsberegningsmodel i FarmN

Visitation af gamle ansøgninger - hvad sker der 1. august 2009?

Revidering af praksisnotat om MKN-afgørelser

FAQ om fristforlængelse

Revurderinger af IPPC-husdyrbrug

Vilkårskatalog på kl.dk opdateret

Workshops gennemført i Viborg og Odense

Nye kurser for sagsbehandlere til efteråret

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 (pdf)