Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 4 udsendt 13. juli 2009

Nyhedsbrev

Nye kurser til efteråret
KL og Miljøstyrelsen er ved at planlægge nye kurser med afholdelse i efteråret 2009. Kursusprogrammet forventes at være på plads i slutningen af august, så følg med i nyhedsbrevet og her på hjemmesiden www.mst.dk/landbrug/husdyrgodkendelser , hvor det vil blive annonceret.

Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 4 (13/07/09)
Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

Opdateringer af it-ansøgningssystemet + UVISA

Opdatering af nitratklassekortværk

Ny gødningsberegningsmodel i FarmN

Visitation af gamle ansøgninger - hvad sker der 1. august 2009?

Revidering af praksisnotat om MKN-afgørelser

FAQ om fristforlængelse

Revurderinger af IPPC-husdyrbrug

Vilkårskatalog på kl.dk opdateret

Workshops gennemført i Viborg og Odense

Rejseholdet har været i Vejen Kommune

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 (pdf)