Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 4 udsendt 13. juli 2009

Nyhedsbrev

Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen
Der er kommet en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen med ikrafttrædelse den 10. juli 2009.

Læs ændringsbekendtgørelsen (nr. 717) her på Retsinformation.dk

De centrale ændringer er:

  • Ændrede omregningsfaktorer ved beregning af dyreenheder
  • Forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning på visse skrånende arealer
  • Ændring af harmonikrav for økologiske bedrifter

Klik på nedenstående links for at læse Miljøstyrelsens notater og oversigt over ændringer i bekendtgørelsen

Bilag 1: Miljøstyrelsens notat om bekendtgørelsesændringen (pdf)

Bilag 2: Den supple­rende oversigt om ændringerne i dyreenhedsberegningen (pdf)

Bilag 3: Miljøstyrelsens notat, som beskriver hvorledes eksisterende miljøgodkendelser skal fortolkes ved de ændrede dyreenhedsberegninger (pdf)

Ændringen i DE-beregninger for kvæg er foretaget efter krav fra EU-Kommissionen og er en betingelse for, at Danmark fortsat kan opretholde undtagelsen fra Nitratdirektivet på muligheden for 2,3 DE/ha for visse kvægbrug.

Overgangsbestemmelse for verserende sager
For at undgå at ændringen i DE forsinker kommunernes sagsbehandling, har kommunerne i en overgangsperiode mulighed for at behandle verserende sager efter de gamle DE-beregninger. For at være omfattet af denne overgangsbestemmelse, skal en ansøgning indsendes senest den 10. juli 2009, visiteres som ”fuldstændig” senest den 31. juli 2009 og afgøres senest den 31. december 2009.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 4 - udsendt 13. juli 2009

Opdateringer af it-ansøgningssystemet + UVISA

Opdatering af nitratklassekortværk

Ny gødningsberegningsmodel i FarmN

Visitation af gamle ansøgninger - hvad sker der 1. august 2009?

Revidering af praksisnotat om MKN-afgørelser

FAQ om fristforlængelse

Revurderinger af IPPC-husdyrbrug

Vilkårskatalog på kl.dk opdateret

Workshops gennemført i Viborg og Odense

Rejseholdet har været i Vejen Kommune

Nye kurser for sagsbehandlere til efteråret

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 (pdf)