Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse - Nr. 4 udsendt 13. juli 2009

Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse informerer kommunerne om seneste nyt vedrørende miljøgodkendelser af husdyrbrug. Find bl.a. seneste kommuneoversigt.

Nyhedsbrev

Revision af FAQ nr. 77 om fristforlængelse
Landboforeningerne har ved flere lejligheder rejst spørgsmålet om forlængelse af fristen for udnyttelsen af godkendelser og tilladelser. Derfor præciseres reglerne i en revideret udgave af FAQ 77 (linket er ikke længere aktivt).


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 4 (13/07/09)

Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

Opdateringer af it-ansøgningssystemet + UVISA

Opdatering af nitratklassekortværk

Ny gødningsberegningsmodel i FarmN

Visitation af gamle ansøgninger - hvad sker der 1. august 2009?

Revidering af praksisnotat om MKN-afgørelser

Revurderinger af IPPC-husdyrbrug

Vilkårskatalog på kl.dk opdateret

Workshops gennemført i Viborg og Odense

Rejseholdet har været i Vejen Kommune

Nye kurser for sagsbehandlere til efteråret

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 4 (pdf)