Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse - Nr. 3 udsendt den 4. juni 2009

Nyhedsbrev

Rejseholdene ruller ud
Midt i maj 2009 aflagde rejseholdet sit første besøg i en kommune, og rejseholdet melder om generel optimisme i forhold til at løfte husdyropgaven. Frem til sommerferien forventes rejseholdene at aflægge visit i endnu et par kommuner.
Rejseholdets indsats forløber sådan, at de indledningsvis gennemfører rejseholdene analyser af kommunernes arbejdsgange for behandling af husdyrgodkendelser. Derudover interviewes kommunale medarbejdere og borgere, der har søgt om husdyrgodkendelser. På baggrund af analyser og interviews giver rejseholdet konkrete forslag til, hvordan kommunen – med rejseholdets hjælp – kan sætte skub i sagsbehandlingen.
Efter sommerferien vil fokus ligge på at omsætte rejseholdets forslag til konkrete handlinger, der kan føre til hurtigere og bedre afgørelser af husdyrgodkendelsessager i den enkelte kommune.
Foruden de første par kommuner, som rejseholdene forventes at rykke ud til inden sommerferien, er der kommet henvendelser fra yderligere seks kommuner, der gerne vil have bistand til optimering af arbejdet med husdyrgodkendelser. Andetsteds i nyhedsbrevet kan du møde de 3 rejsehold.
Arbejdet med BAT-standardvilkår i gang og nye BAT-blade er på gaden
BAT-sekretariatet er gået i gang med første fase, som er en udredning af relevante teknologier på området. De første sæt standardvilkår forventes at være færdige allerede her i 2009. Dertil kommer, at de nye 6 BAT-blade om bl.a. gyllekøling, forsuring og kemisk luftrensning nu er på gaden i den endelige udgave.

 

Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 3 (04/06/09)


Praksisnotat om nye afgørelser fra Miljøklagenævnet

Workshops for nye sagsbehandlere i Viborg og Odense

Mød rejseholdene og BAT-sekretariatet

Dialogmøder i Vejen, Viborg og Korsør

Meddelelser fra IT-administrator