Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse - Nr. 3 udsendt 4. juni 2009

Nyhedsbrev

Mød rejseholdene og BAT-sekretariatet
Vi er glade for at kunne præsentere medarbejderne fra de 3 nye rejsehold og BAT-sekretariatet, der får fast base i Miljøstyrelsen Århus.
Anette Marqvardsen
Kontorchef i Miljøstyrelsen, Århus
Susanne Gregersen (rejsehold)
Susanne er uddannet biolog og kommer fra kommunalt regi, hvor hun har arbejdet med administration af husdyrloven og naturbeskyttelsesloven. Tidligere har hun arbejdet med naturbeskyttelsesloven i et amt.
Per Nørmark Andersen (rejsehold)
Per er også uddannet biolog. Han har tidligere arbejdet med husdyrsagsbehandling i Viborg Amt, og i de senere år har han arbejdet i Landbrugsrådgivningen.
Lene Andersen (rejsehold)
Lene er projektleder for rejseholdet. Hun er uddannet agronom og har i mange år arbejdet med miljøgodkendelser af landbrug i Landbrugsrådgivningen.
Lone K. Hübschmann (rejsehold)
Lone er uddannet biolog og har tidligere arbejdet med husdyrsagsbehandling i Vejle Kommune. I de senere år har hun stået for planlægningen af alle Ferskvandscentrets kurser på landbrugsområdet.
Jane Fløe (rejsehold)
Jane er uddannet jurist og har 7 års erfaring med rådgivning fra privat advokatfirma.
Trine Fomsgaard (rejsehold)
Trine er kandidat i landskabsforvaltning. Hun har tidligere arbejdet i Landbrugsrådgivningen og som sagsbehandler på husdyrområdet i Viborg Amt.
Peter Hahn (BAT)
Peter er projektleder for BAT. Han er uddannet biolog og har arbejdet som koordinator på Vand-planlægningen i Miljøcenter Aalborg. Desuden har han været koordinator på flere internationale miljøprojekter.
Henrik Gjerluf Thomsen (BAT)
Henrik er uddannet jurist og har et års erfaring fra Landscentret, hvor han især har arbejdet med erstatningssager.
Erik Kolding (BAT)
Erik er uddannet agronom og har bred erfaring fra sit arbejde i forskellige virksomheder med relation til landbruget. Senest har han arbejdet med miljøgodkendelser i hhv. Miljøcenter Viborg og Skive kommune.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 3 (04/06/09)

Praksisnotat om nye afgørelser fra Miljøklagenævnet

Workshops for nye sagsbehandlere i Viborg og Odense

Rejseholdene ruller ud og BAT-sekretariatet

Dialogmøder i Vejen, Viborg og Korsør

Meddelelser fra IT-administrator