Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse - Nr. 3 udsendt den 4. juni 2009

Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse informerer kommunerne om seneste nyt vedrørende miljøgodkendelser af husdyrbrug. Find bl.a. seneste kommuneoversigt.

Nyhedsbrev

Dialogmøder afholdt i Vejen, Viborg og Korsør
Den 12.-14. maj 2009 mødtes kommunerne, KL og Miljøstyrelsen til dialogmøder i hhv. Vejen, Viborg og Korsør. Der var en god og konstruktiv stemning til møderne, hvor repræsentanter fra i alt 70 kommuner mødte op. Rejsehold, helpdesk, kurser og UVISA-systemet var nogle af de mest populære emner.
Læs svar på de gennemgående spørgsmål her
Kommunerne havde lejlighed til at stille spørgsmål til KL og Miljøstyrelsen og ikke mindst berette, hvordan det går med sagsbehandlingen af husdyrgodkendelser i de enkelte kommuner. Klik her for at læse udvalgte centrale spørgsmål og svar fra møderne (pdf)
Kommentarer fra møderne
Her kan du læse nogle af de kommentarer, observationer og bekymringer, der gik igen på tværs af kommuner:

  • Der blev udtrykt bekymring over, at de mange mindre husdyrsager (§ 10) som ikke er omfattet af ”husdyraftalen” mellem regeringen og KL, kan vanskeliggøre opfyldelse af aftalens krav.
  • Der blev meldt om, at antallet af ansøgninger om husdyrtilladelse er faldende.
  • Det blev oplyst, at man har afsat supplerende ressourcer til behandling af husdyrsager. Både i form af nyansættelser i kommunerne og konsulentbistand
  • Det blev oplyst, at der generelt er behov for en konsekvent tidsmæssig styring af sager som udbydes til konsulenter
  • Det blev meldt ud, at der er problemer med at anvende shapefiler i begge typer af GIS-programmer. P.t. tager det for lang tid at lave kortbilag.
  • Det blev drøftet, hvordan man imødekommer de habilitetsproblemer, der kan opstå i forbindelse med anvendelse af konsulenter, herunder at den samme konsulent ikke kan udarbejde en ansøgning og efterfølgende myndighedsbehandle denne.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 3 (04/06/09)

Praksisnotat om nye afgørelser fra Miljøklagenævnet

Workshops for nye sagsbehandlere i Viborg og Odense

Mød rejseholdene og BAT-sekretariatet

Rejseholdene ruller ud og BAT-sekretariatet

Meddelelser fra IT-administrator