Teknologiblad for fosforindhold i sofoder er korrigeret

Miljøstyrelsen har foretaget en mindre korrektion i vilkårsligningen for fosforudskillelse fra søer i teknologibladet vedr. fosforindhold i sofoder. Tidligere indgik antal producerede smågrise i ligningen. Nu indgår antal årssøer i stedet.