Sagsbehandlingstiden for husdyrbrug er nu under ét år

Udtræk fra Husdyrgodkendelse.dk viser, at kommunernes gennemsnitlige antal sagsbehandlingsdage er 273 dage, hvilket svarer til ca. 9 mdr. I løbet af sagsbehandlingen ligger sagerne i gennemsnit hos ansøger i 55 dage. Dermed er den fulde sagsbehandlingstid 328 dage, dvs. ca. 11 mdr.
Som led i Husdyraftale 2 har Miljøstyrelsen foretaget et udtræk fra Husdyrgodkendelse.dk af antallet af sagsbehandlingsdage i de enkelte kommuner for afsluttede sager fra 1. kvartal 2011 til og med 3. kvartal 2011. Miljøstyrelsen har forud for udtrækket anmodet kommunerne om at sikre, at afslutningsdatoerne for de sager, der er afsluttet i perioden, er korrekte, ligesom kommunerne har haft opgørelsen til gennemsyn forud for denne udsendelse.

Udtrækket viser, at kommunernes gennemsnitlige antal sagsbehandlingsdage er 273 dage, hvilket svarer til ca. 9 mdr. I løbet af sagsbehandlingen ligger sagerne i gennemsnit hos ansøger i 55 dage. Dermed er den fulde sagsbehandlingstid 328 dage i gennemsnit for godkendelser i kommunerne, dvs. ca. 11 mdr.
”Miljøstyrelsen anerkender, at kommunerne, trods et stort antal nye sager i form af sager fra den nye anmelderordning, har formået at fastholde en sagsbehandlingstid på ca. 9 mdr. Det må dog fortsat være målet at fastholde en sagsbehandlingstid på 6 mdr. for godkendelse af mindre husdyrbrug og 9 mdr. for godkendelse af store husdyrbrug,” siger kontorchef Sune Impgaard Schou.

Kommunernes produktion i form af afsluttede husdyrsager har været stigende i 2. og 3. kvartal 2011 og puklen af uafsluttede husdyrsager er derfor svagt faldende. Samtidig er antallet af indsendte ansøgninger i perioden 1. – 3. kvartal 2011 er 24 pct. lavere end for sammen periode året før.

I foråret 2011 er der indført nye anmeldeordninger, der betyder en forenklet sagsbehandling i en række sager. En foreløbig undersøgelse lavet af Miljøstyrelsen og KL viser, at størstedelen af disse sager afgøres indenfor tidsfristen.

Se opgørelsen over sagsbehandlingstiderne her

Se opgørelsen over status for husdyrsagspuklen her