Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse: Temanummer om monitering - Nr. 2 udsendt 7. maj 2009

Læs hele Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse nr. 2 (pdf)

UVISA – Nyt obligatorisk moniteringssystem for behandling af ansøgninger
Miljøstyrelsen har netop i dag på Husdyrgodkendelse.dk uploadet et nyt moniteringssystem, der følger alle indsendte ansøgninger fra start til slut. Systemet er tænkt som et værktøj til kommunerne, der gør det muligt for både kommune og ansøger at se, hvor i sagsbehandlingsprocessen en ansøgning befinder sig. Læs hele artiklen

Kommunernes Admin-modul har skiftet udseende
I kommunens administrationsmodul er der oprettet en mulighed for at vælge hvilken type af ansøgninger man gerne vil se. Læs hele artiklen
Den nye visning af status for sagsbehandling
Det nye navigationsmodul giver mulighed for at se sagsbehandlingsfaserne fra start til slut. Læs hele artiklen
Visitation – Sådan gør du
Alle indsendte sager som ikke er visiteret på nuværende tidspunkt og alle sager, som indsendes frem til og med 10. juli 2009 skal ifølge husdyraftalen være visiteret inden 1. august 2009. Herefter skal sager altid visiteres inden 21 dage fra indsendelsen. De nye administrationsknapper i UVISA er designet til at gøre det nemmere styre den nye visitationsproces. Læs hele artiklen

I behandling - Nye knapper til sagsbehandling
Det har længe været et brugerønske at få flere muligheder når den egentlige sagsbehandling starter. Læs hele artiklen

Afgjort - Hvordan afgør jeg sagen
Afgørelse kan have mange udfald hvilket vi har søgt at designe efter. Læs hele artiklen
Generelt om visitation og beregning af sagsbehandlingstid
Vi har her lavet nogle afsluttende betragtninger over systemet optællingsmetode m.m. Læs hele artiklen