Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse - Nr. 2 udsendt 7. maj 2009

Nyhedsbrev

UVISA – Nyt obligatorisk moniteringssystem for behandling af ansøgninger

Fra og med i dag har ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk fået en ny moniteringsfunktion. Med den nye funktion kan både ansøger og kommune fremover følge alle indsendte ansøgninger fra start til slut.

Som nævnt i Nyhedsbrev nr. 1 er det nye moniteringssystem tænkt som et værktøj, kommunerne kan bruge til at få overblik over sagernes status. Dels til at se, hvor i sagsbehandlingsprocessen en ansøgning befinder sig og dels til at få oplyst, hvor mange sagsbehandlingsdage, der går til de enkelte dele af sagsbehandlingen. Vi synes selv, at det er lykkedes, at designe et system, der støtter op om den nye visitationsprocedure og samtidigt giver jer i kommunerne et nyt brugbart redskab til den konkrete sagsbehandling.

Vi har kaldt funktionen UVISA, hvilket er en sammensætning af forbogstaverne for de fem kategorier, en ansøgning gennemløber fra U behandlet, V isiteret, I behandling, S upplerende oplysninger til A fgjort.

Moniteringssystemet kan vise, hvor mange dage ansøgningerne har ligget i de forskellige sagsbehandlingskategorier, ligesom det totale antal sagsbehandlingsdage bliver vist. Det bliver desuden muligt at sortere i sagerne, så sagsbehandlerne kan få vist kommunens ansøgninger i de fem forskellige kategorier. Man f.eks. vælge kun at få vist de ansøgninger der er ubehandlede eller de ansøgninger, der er sendt tilbage til ansøger.

Nedenfor kan du læse mere om UVISAs funktioner. Vær dog opmærksom på, at der løbende vil ske småjusteringer.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 2 (07/05/09)


Kommunernes Admin-modul har skiftet udseende


Den nye visning af status for sagsbehandling


Visitation – Sådan gør du


I behandling - nye knapper til sagsbehandling


Afgjort - Hvordan afgør jeg sagen


Generelt om visitation og beregning af sagsbehandlingstid


Læs hele nyhedsbrev nr. 2 i pdf