Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 2 udsendt 7. maj 2009

Nyhedsbrev

Generelt om visitation og beregning af sagsbehandlingstid
Som nævnt tidligere kan datofelterne i sagsbehandlingsstatus kan kun udfyldes fra venstre mod højre, og kun i stigende orden. Det vil sige at en ansøgning ikke kan få en dato for hvornår sagsbehandlingen er startet, før der er indtastet en visitationsdato, og dato for hvornår sagsbehandlingen er startet ikke kan være før visiteringsdato.
Vær opmærksom på, at systemet altid beregner optæller efter kalenderdage og derfor ikke tager hensyn til weekender, helligdage og ferier m.m.
Når der er indtastet en dato i feltet ”Visiteret”, og der er trykket på Gem knappen, vil systemet beregne det antal dage der er gået fra indsendelse til visitering, og vise dette over Visiteret feltet, samt i ”Efter visitation” i skemaet til højre i skærmbilledet.
Er skemaet også under sagsbehandling, skal kommunen desuden indtaste en dato for ”I behandling”, og systemet vil igen efter tryk på Gem-knappen beregne det antal dage ansøgningen har ligget i kategorien visiteret frem til sagsbehandlingen er påbegyndt, og vil ligeledes vise det antal dage ansøgningen har været i behandling over feltet ”I behandling”.
Det skal siges, at tryk på alle af de nævnte knapper under henholdsvis Visitation og I behandling udløser fremsendelse af generelt formulerede mails til ansøger. Disse mails bør jf. visiteringsvejledningen altid suppleres af et decideret brev fra kommunen til ansøger, hvori I præciserer jeres beslutning i sagen.
Til slut skal det understreges alle sager indsendt til og med 10. juli 2009 skal være visiteret inden den 1. august. Herefter vil systemet fremover automatisk fastsætte visiteringsdatoen 21 dage efter indsendelsesdatoen, såfremt kommunen ikke selv har trykket på visiteringsknapperne. Det vil endvidere efter 1. august 2009 ikke være muligt at rette ”manuelt” i visiteringsdatoen.
Endvidere vil vi i løbet af kort tid uploade en funktionalitet, der kan håndtere fiktive ansøgninger og herunder scenarieberegninger.
Følg med på IT-systemets side med Nyheder og status samt UVISA , hvor der er yderligere information og vejledning i visitationsproceduren.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 2 (07/05/09)

UVISA – Nyt moniteringssystem for behandling af ansøgninger

Kommunernes Admin-modul har skiftet udseende

Den nye visning af status for sagsbehandling

Visitation – Sådan gør du

I behandling - nye knapper til sagsbehandling

Afgjort - Hvordan afgør jeg sagen?

Læs hele nyhedsbrev nr. 2 i pdf