Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 2 udsendt 7. maj 2009

Nyhedsbrev

Afgjort - Hvordan afgør jeg sagen
Når I afslutningsvis afgør sagen indføjer I en afgørelsesdato og vælger i ”drop-down-menuen” om afgørelsen drejer sig om ”godkendelse”, ”afslag” eller ”ikke-godkendelsespligt”. Herved får sagen status afgjort og optællingen af sagsbehandlingsdage afsluttes.
En afgjort ansøgning vil herefter kunne ses af ansøger, men ansøgningen vil være låst for redigering, og kan ikke genindsendes.
Som nævnt i forrige afsnit kan sagen også afgøres ved hjælp af de ”røde” knapper under visitations- og i behandlingsfasen. Hermed indføjes afgørelsesdatoen automatisk.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 2 (07/05/09)

UVISA – Nyt moniteringssystem for behandling af ansøgninger

Kommunernes Admin-modul har skiftet udseende

Den nye visning af status for sagsbehandling

Visitation – Sådan gør du

I behandling - nye knapper til sagsbehandling

Generelt om visitation og beregning af sagsbehandlingstid

Læs hele nyhedsbrev nr. 2 i pdf