Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse - Nr. 2 udsendt 7. maj 2009

Nyhedsbrev

I behandling - Nye knapper til sagsbehandling
Det har længe været et brugerønske at få flere muligheder når den egentlige sagsbehandling starter. For det første er den gamle gule ”send skema tilbage”-knap er nu udfaset men erstattet af en ny ” Supplerende opl .” knap, der kun kan benyttes under sagsbehandlingen.
Før de tre nye handlingsknapper (se figur 4) bliver vist og kan bruges skal skemaet have en visiteringsdato og en dato for start på sagsbehandling. Er man usikker på, hvornår ansøgningen blev visiteret eller sat i behandling, kan man indtaste ca. datoer, der så kan ændres på et senere tidspunkt. Der er åbent for ændringer i datoer frem til 1. august.
For at indtaste en ”i behandlingsdato” i en eksisterende ansøgning, skal skemaet først være visiteret med en af de nye visiteringsknapper. Der kan indtastes en dato for ”I behandling”, hvorefter systemet efter et klik på gem vil vise de tre nye sagsbehandlingsknapper.
I bero efter aftale
Som noget nyt kan I nu stille en ansøgning i bero, hvis ansøger anmoder herom. Dette gøres med den nye gule ” I bero efter aftale ” knap, der teknisk set har samme funktionalitet som knappen ”supplerende oplysninger”. Dog er ordlyden af den fremsendte mail til ansøger naturligvis forskellig.
Ansøgninger der stilles i bero registreres på ”Supplerende oplysninger” listen i status oversigten, hvor de markeres med et gult R-ikon.
Væsentligt ændret
Hvis ansøger ændrer sit ansøgte projekt i en grad, så der reelt er tale om en ny ansøgning, har I også mulighed for at erklære ansøgningen for bortfaldet. Dette gøres ved at trykke på den røde ”væsentligt ændret” knap, hvorved ansøgningen får status som afgjort. Ansøgningen sendes retur til ansøger, hvor den låses og derfor ikke kan genindsendes.
De oplysninger ansøger har tastet i en afvist ansøgning vil på et tidspunkt kunne genanvendes i en ny ansøgning ved hjælp af en kopifunktion, der vil blive oprettet.


Her kan du læse de øvrige artikler i Nyhedsbrevet nr. 2 (07/05/09)

UVISA – Nyt moniteringssystem for behandling af ansøgninger

Kommunernes Admin-modul har skiftet udseende

Den nye visning af status for sagsbehandling

Visitation – Sådan gør du

Afgjort - Hvordan afgør jeg sagen

Generelt om visitation og beregning af sagsbehandlingstid

Læs hele nyhedsbrev nr. 2 i pdf