Nyt om husdyrgodkendelse.dk

Forbedret visning og fejlrettelser
Som omtalt i korte nyheder nr. 18 udsendt den 12. september 2011, arbejdes der i øjeblikket på en større opdatering af systemet som inkluderer både redesign af siden 2.1 Dyrehold og management, samt udbedring af en række fejl og uhensigtsmæssigheder.

Der er stadig udfordringer med at få de sidste ting på plads, men status er at der i skrivende stund køres eksterne tests af fejlrettelserne og den nye 2.1 Dyrehold og management. Miljøstyrelsen forventer derfor at kunne fastsætte en dato for opdateringen af husdyrgodkendelse.dk i løbet af den næste uges tid.

Følg med på www.husdyrgodkendelse.dk , hvor der vil komme yderligere information om denne opdatering.

Nye normtal
Miljøstyrelsen arbejder sideløbende på at opdatere husdyrgodkendelse.dk med et nyt beregningsgrundlag, indeholdende bla. nye normtal for N, P og ammoniaktab. Det forventes at det nye beregningsgrundlag er på plads til 1. oktober.

Følg med på www.husdyrgodkendelse.dk hvor det vil komme yderligere information om det nye beregningsgrundlag når det er klar.