Kopi af afgørelser til Naturstyrelsen

Vi får en del spørgsmål om, hvor afgørelser om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven samt afgørelser af anmeldesager skal sendes til, pga. ændring af ordlyden i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23. Afgørelserne skal sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse, .

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23, stk. 1: "Kommunen fremsender kopi af afgørelser truffet i sager om tilladelse eller godkendelse i medfør af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug §§ 10, 11, 12 og 16, og sager omfattet af denne bekendtgørelses kapitel 7, til Naturstyrelsen."