Dispensation til gylleudbringning

Miljøministeren har givet dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25, stk. 1, til, at der i indeværende år kan ske udbringning af flydende husdyrgødning på vinterraps- og overvintrende fodergræsmarker frem til og med den 15. oktober.

Dispensationen er givet pga. de helt usædvanligt store nedbørsmængder i august og september.

Se afgørelsen om dispensation her