Anmeldeordninger i wiki-vejledningen

Wiki-husdyrvejledningens afsnit om anmeldeordninger er blevet opdateret, så vejledning om de fem nye ordninger følger samme format som resten af vejledningens afsnit.

Afsnittet om anmeldelse pga. dyrevelfærd er blevet forsynet med en ny eksempelsamling, som vha. fotos viser udformning af nyt byggeri inden for rammerne af anmeldeordningen.
Gå til wiki-vejledningen