Vejledning vedr. kravet om beholderbarrierer mv.

Af husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om beholderbarriere mv. følger at, der inden den 1. januar 2012 skal etableres beholderbarriere ved gyllebeholdere beliggende på visse skrånende arealer og mindre end 100 meter fra vandløb eller søer. Alternativt kan beholderen afvikles efter specifikke regler herfor. Skal en beholder afvikles skal landmanden inden den 1. oktober 2011, indsende en afviklingsplan til kommunen.

Kommunerne skal være opmærksomme på, om der indenfor kommunen findes beholdere, der er omfattet af et eller flere af kravene, så ejere og brugere af sådanne beholdere kan adviseres herom.

Miljøstyrelsen har som en hjælp for landmænd og kommuner identificeret en række beholdere, der vurderes at kunne være omfattet af krav om etablering af gyllebarrierer.

Der er således på landsplan identificeret 61 beholdere, der ligger på skrånende areal og mindre end 100 meter fra sø eller vandløb, og derfor kan være omfattet af barrierekravet.

Miljøstyrelsen har hhv. den 14. og 15. september 2011 udsendt brev til de berørte ejere af beholdere og de pågældende kommuner.

Miljøstyrelsen har den 12. september 2011 udsendt vejledning, der uddyber bekendtgørelsens krav. Vejledningen kan hentes på nedenstående link. I vejledning findes desuden et vejledende skema, der kan anvendes som afviklingsplan.

Læs mere om husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om beholderbarrierer mv. i Miljøstyrelsen vejledning

Læs Miljøstyrelsens korte nyhed fra mandag den 12. september 2011