Regionale møder i oktober 2011

Miljøstyrelsen har hermed fornøjelsen af, at invitere til regionale dialog-møder om opfølgning på den såkaldte Husdyraftale 2, som den 1. marts 2011 er aftalt mellem Miljøministeriet og KL.

Den primære målgruppe for møderne er kommunernes teknisk direktør, miljøchef og tekniske sagsbehandlere på husdyrområdet. Formålet med møderne er en dialog mellem kommunerne og Miljøstyrelsen om aktuelle udfordringer i behandling af sager om husdyrbrug. På mødet vil der være mulighed for at drøfte udfordringer med behandlingen af konkrete problemstillinger indenfor området helt aktuelt. For bedst muligt at kunne drøfte udfordringerne på området vil såvel Natur- og Miljøklagenævnet ved ankechef Ulrich Stigaard Jensen, samt Kammeradvokaten ved advokat Jakob Kamby give oplæg på mødet.

Der afholdes i alt 3 regionale dialogmøder, som vist nedenfor, der afholdes forskellige steder i landet for at sikre en rimelig afstand til møderne for flest muligt.

Deltagelse i møderne er gratis.

Den 27.10.2011 – kl. 09:00 – 11:30: Sørup Herregaard i Ringsted
Den 27.10.2011 – kl. 14:00 – 16:30: Comwell Middelfart
Den 28.10.2011 – kl. 09:00 – 11:30: Scandic Vest Århus

Tilmelding til Ingrid Stougaard senest den 14. oktober 2011, e-mail:

Se detaljeret program for møderne her