Klageadgang for foreninger i anmeldesager

Landsdækkende organisationer og deres lokalforeninger har klageadgang i anmeldesager jf. husdyrgodkendelseslovens §§ 76 og 85-87 for afgørelser truffet bl.a. med hjemmel i husdyrgodkendelseslovens kapitel 3. Da anmeldeordningerne er udstedt med hjemmel i husdyrgodkendelseslovens § 17 stk. 3 i kapitel 3 vil der være adgang til at klage.

Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2007 en FAQ, hvor det bl.a. blev oplyst, at der ikke er klageadgang for foreninger, men den vurdering har vi revideret, og FAQ'en vil blive fjernet i forbindelse med udarbejdelse af vejledning om anmeldeordningerne i vejledning om miljøregulering af husdyrhold. Vi henviser desuden til Miljøklagenævnets afgørelse, MKN-130-00496, hvor nævnet har behandlet en klage fra en forening over en anmeldesag.

Vi henviser desuden til ”Korte nyheder nr. 21” af 8. juli 2011”, hvor det er oplyst, at Danmarks Naturfredningsforening skal underrettes om afgørelser i anmeldesager, behandlet efter kapitel 7 i ”Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug”.